जिम्मेवारी

राज्यको जिम्मेवारी

  • २०४८ र २०५१ मा २ पटक काभ्रे जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित
  • २०५१ साल माघ ९ देखि २०५२ भाद्र ८ गते सम्म उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगको अध्यक्ष 
  • उद्योग मन्त्री
  • हाल संविधानसभाको सदस्यको रुपमा कार्यरत